View this site in your language!

неделя, 24 март 2013 г.

КОГАТО ЖИЗНЕНАТА СИЛА

/автор на снимката Zvetanka Shahanska/ 
КОГАТО ЖИЗНЕНАТА СИЛА
действа в душата, тя е любов; когато действа в сърцето, тя е чувство; когато действа в тялото , тя е страст. Затова най-любящият е и най- емоционален, а най-емоциолният е най-страстен. , в зависимост от това на кой план е най-осъзнат. Ако е най-буден в душата, той е любящ; ако е пробуден в сърцето , той е емоционален, а ако осъзнава най-силно тялото, той е страстен. Тези три състояния могат да бъдат сравнени с огъня, пламъка и дима. Любовта е огън, когато е в душата; тя е пламък, когато е в сърцето; и е дим, когато се проявява чрез тялото.
/ Хазрат Инаят Хан  „Духовната свобода – учението на софиите”/
/автор на снимката Zvetanka Shahanska/

4 коментара:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...