View this site in your language!

понеделник, 11 март 2013 г.

ДЗЕН НАВИЦИ


/автор на снимка Zvetanka Shahanska/ 
ДЗЕН НАВИЦИ

- Прави само едно нещо в дадения момент.
- Прави го бавно и с внимание.
- Направи го до край.
- Прави малко.
- Оставяй пространство между нещата.
-Определи време за някои неща.
- Посвети известно време за седене.
- Усмихвай се и служи на другите.
- Направи чистенето и готвенето в медитация.
- Мисли за това, което е необходимо.
- Живей просто.
/автор на снимка Zvetanka Shahanska/

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...