View this site in your language!

петък, 12 ноември 2010 г.

СИЛАТА НА ЖЕЛАНИЕТО /притча/СИЛАТА НА ЖЕЛАНИЕТО/притча/

Млад човек дошъл веднъж при един мъдрец и го попитал :”Господарю, какво трябва да направя, за да постигна мъдростта?”Мъдрецът не го удостоил с отговор. На другия ден юношата пак се върнал със същия въпрос. Отново не получил отговор. На третия ден пак се върнал, повтаряйки:”Господарю, какво трябва да правя за да стана мъдрец?”
Мъдрецът се обърнал и тръгнал към близката река. Влязъл във водата и с кимване подканил младежа да влезе след него. Като достигнал достатъчна дълбочина, мъдрецът хванал младия човек за раменете и го държал под водата, независимо от опитите на юношата да се освободи. Когато се освободил и възстановил дишането си, мъдрецът го попитал:”Сине мой, когато беше под водата какво желаеше най-силно?”Младежът отговорил без колебание:”Въздух! Въздух! Исках само въздух!”, „ А не би ли предпочел пред това – богатство, удоволствия, власт, сине мой?Не мислеше ли за тези неща?” – продължил да пита мъдрецът. „Не, господарю, исках въздух и си мислех само за въздух” – последвал бърз отговор. „Тогава – казал мъдрецът – за да станеш мъдър, трябва да пожелаеш мъдростта с така сила , скоято току-що жадуваше за въздух. Трябва да се бориш за нея, стигайки дори до отхвърляне на всички други цели в живота си. Ако се стремиш към мъдростта с такава страст, сине мой, ти непременно ще станеш мъдър.”/индуистка притча /”Притчи человечества” съст.Виктор Лавский//снимка Zvetanka Shahanska/

2 коментара:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...